Zaznacz stronę

Regulamin Serwisu

  1. Przedsiębiorca, kontakt

1.1 Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem www.slubnapodwiazka.com.pl  jest MTS z siedzibą w Gdańsku, ul. K. Bergiela 6a/7 (zwana dalej: „Ślubnapodwiązka”).

1.2 Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym telefonicznie pod numerem +48 516 703 273, poczta elektroniczną: slubnapodwiazka@gmail.com lub przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.

  1. Zasady działania sklepu internetowego Ślubnapodwiązka

2.1 Ślubnapodwiązka prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet.

  1. Zamawianie towarów

3.1 Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.slubnapodwiazka.com.

3.2 Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, itp.

3.3 Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, określając w szczególności rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów. 

  1. Ceny

4.1 Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.

4.2 Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki.

4.3 Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Ślubnapodwiązka zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

4.4 Ślubnapodwiązka zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa. 

  1. Dostępność zamówionych towarów

5.1 Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.

5.2 W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

  1. Niemożność zrealizowania zamówienia

6.1 W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach. 

  1. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

7.1 Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto.

7.2  Jeżeli wybrany towar jest dostępny, towar zostanie wysłany do Klienta w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od dnia prawidłowego złożenia zamówienia.

7.3 Dostarczaniem zamówień zajmuje się InPost S.A. – przewidywany czas dostawy to 2 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki.

  1. Formy płatności za zamówienie

8.1 Ślubnapodwiązka  akceptuje przelewy tradycyjne, wobec czego Klient  otrzyma numeru konta, na który należy dokonać wpłaty.

  1. Umowa sprzedaży

9.1 Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.slubnapodwiazka.com nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

9.2 Umowa może być zawarta w języku polskim.

  1. Wykonanie umowy – termin 

10.1 Ślubnapodwiązka zobowiązuje się do przekazania towaru Inpost S.A.w terminie do 2 dni roboczych od poprawnego złożenia zamówienia lub, w przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia, do poinformowania Klienta o braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w takim terminie. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.

  1. Dostawa

11.1 Koszt dostawy wynosi od 10,50 zł, w zależności od wybranej opcji dostawy.

  1. Wymiana i zwrot towaru

12.1 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Ślubnapodwiązka nie realizuje zwrotów.

12.2 Klient ma prawo wymiany towaru w terminie 14 dni, od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

12.3 Aby skorzystać z prawa wymany towaru, Klient musi poinformować Ślubnapodwiązka, K. Bergiela 6a/7 80-180 Gdańsk, slubnapodwiazka@gmail.com, o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

12.4 Strony ustalają na jaki towar winna nastąpić wymiana.

12.5 W przypadku wymiany Klient zwraca wcześniej zakupiony towar Ślubnejpodwiązce, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Ślubnapodwiązka została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa wymiany towaru .

12.6 Ślubnapodwiązka może wstrzymać się z wysyłką wymienionego towaru do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12.7 Towar należy odesłać na adres: Ślubnapodwiązka, ul. K. Bergiela 6a/7, 80-180 Gdańsk, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Ślubnapodwiązka o chęci wymiay towaru. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

12.8 Klient jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty wymiany towru.

  1. Reklamacje

13.1 Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Ślubnapodwiązkaponosi odpowiedzialność za wady.

13.2 Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym Ślubnapodwiązka może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.

13.3 Reklamację można złożyć drogą pocztową.

13.4 W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia.

13.5 Ślubnapodwiązka rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.

13.6 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient otrzyma towar wolny od wad lub zwrot poniesionych, celowych kosztów.

13.7 W przypadku odrzucenia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

  1. Przetwarzanie danych osobowych

14.1 Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez MTS  danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.

  1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest MTS  z siedzibą w Gdańsku pod adresem: ul. K. Bergiela 6a/7  80-180 Gdańsk. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia. Klient może również cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.