Website Regulations
1.Przedsiębiorca, kontakt
1.1 Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem www.slubnapodwiazka.com.pl jest MTS z siedzibą w Gdańsku, ul. K. Bergiela 6a/7 (zwana dalej: „ŚLUBNAPODWIĄZKA”).1.2 Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym telefonicznie pod numerem +48 516 703 273 lub przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.

2. Zasady działania sklepu internetowego ŚLUBNAPODWIĄZKA
ŚLUBNAPODWIĄZKA prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet.

3. Zamawianie towarów
3.1.Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.slubnapodwiazka.com.
3.2.Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, itp.
3.3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, określając w szczególności rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów.

4. Ceny
4.1 Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.
4.2 Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki.
4.3 Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez ŚLUBNAPODWIĄZKA zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
4.4 ŚLUBNAPODWIĄZKA zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa.

5. Dostępność zamówionych towarów
5.1 Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.
5.2 W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

6. Niemożność zrealizowania zamówienia
W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

7. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia
7.1 Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto.
7.2 Jeżeli wybrany towar jest dostępny, towar zostanie wysłany do Klienta w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od dnia prawidłowego złożenia zamówienia.
7.3 Dostarczaniem zamówień zajmuje się Poczta Polska S.A. – przewidywany czas dostawy to około 3 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki lub Przesyłka Kurierska – przewidywany czas dostawy to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki.

8. Formy płatności za zamówienie
8.1 ŚLUBNAPODWIĄZKA akceptuje przelewy tradycyjne, wobec czego Klient otrzyma numeru konta, na który należy dokonać wpłaty.

9. Umowa sprzedaży
9.1 Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.slubnapodwiazka.com nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
9.2 Umowa może być zawarta w języku polskim.

10. Wykonanie umowy – termin
10.1 ŚLUBNAPODWIĄZKA zobowiązuje się do przekazania towaru Poczcie Polskiej S.A., Kurierowi w terminie do 3 dni roboczych od poprawnego złożenia zamówienia lub, w przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia, do poinformowania Klienta o braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w takim terminie. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.

11. Koszt dostawy
11.1 Koszt dostawy wynosi Poczta Polska -10 zł, Kurier -16zł

12. Odstąpienie od umowy
12.1 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
12.2 ŚLUBNAPODWIĄZKA umożliwia swoim klientom wymianę towru na inny produkt. Termin wymainy towaru wygasa po upływie 14 dni, od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
12.3 Aby skorzystać z prawa wymiany, Klient musi poinformować ŚLUBNAPODWIĄZKA, K. Bergiela 6a/7 80-180 Gdańsk, slubnapodwiazka@gmail.com, o swojej decyzji o w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
12.4 W przypadku wymiany Klient ponosi dodatkowe koszty dostarczenia przedmiotu wymiany.
12.5 ŚLUBNAPODWIĄZKA może wstrzymać się z wymianą do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12.6 Rzeczy należy odesłać na adres: ŚLUBNAPODWIĄZKA, ul. K. Bergiela 6a/7, 80-180 Gdańsk, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował ŚLUBNAPODWIĄZKA o wymianie towaru.. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
12.7 Klient jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

13. Reklamacje
13.1 Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów ŚLUBNAPODWIĄZKA ponosi odpowiedzialność za wady.
13.2 Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym ŚLUBNAPODWIĄZKA może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.
13.3 Reklamację można złożyć drogą pocztową.
13.4 W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia.
13.5 MTS rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.
13.6 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient otrzyma towar wolny od wad lub zwrot poniesionych, celowych kosztów.
13.7 W przypadku odrzucenia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

14. Przetwarzanie danych osobowych
14.1 Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez MTS danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.

15. Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych jest MTS z siedzibą w Gdańsku pod adresem: ul. K. Bergiela 6a/7 80-180 Gdańsk. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia. Klient może również cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

en_US
pl_PL en_US